SUNNY DELIGHT´S NEVER ENDING STORY
"SAMSON"

S20665/2009 Född 2009-01-29

Höfter B+B och Armbågar UA
Ögon UA
Ögonen testade normala för GR_PRA1 GR_PRA II normal

e. DKCH(U) Mulfield Lewis DK11646/2006
u. Sunny Delight's Head Over Heals S43195/2006

Cert och Reserv - Cert

 

 DK CH(U)
Mulfield Lewis
Summeramba Stilton GB SHCH
Ritzilyn Brandon
Summeramba Double Bubble
Mulfield Moonlight Linchael Vivaldi
Woodiwiss Golden Fern Of Mulfield
SE U(U)CH
Sunny Delight's Head Over Heals
C.I.E NO UCH NORD V-00 SE U(U)CH SE V-00 SE VCH
Tottelina Observer
DE&VDH CH NO UCH NO V-95-96 NORD V-97
SE U(U)CH SE V-99
Blakesley Cromwell
FI UCH INT UCH
Dream Max Pulp Fiction
Sunny Delight's Be My Fairytale Inassicas Sea Chanter
SE U(U)CH
Inassicas Sunny Delight

Ingrid Bergenblad | Örsjö Boställe | 274 93 Skurup | Kör via GPS slå in Skurup 4864 I Mobilnr.0709-244930 | E-post ingrid@kennelendicott.se